BERTIL MALMBERG-SÄLLSKAPET

GRUNDAT I STOCKHOLM NOVEMBER ÅR TVÅTUSEN

Verksamhetsåret 2012 inleds

Klicka här!.

Årsavgiften är:

150:-för enskild medlem
225:-för par
100:-för studerande

Den kan insättas på sällskapets konto i SHB via bankgiro 5009-3145.

Betalande medlem under 2012 erhåller ett gratisex. av vår senaste publikation, Bertil Malmberg - Diktaren i dialog utgiven på Atlantis Bokförlag.

Bertil Malmberg

”Lever hans rykte, är det på missförståndet det lever! Ty det är tvivelsutan en förvillelse när man antar att han endast var ett flyende fenomen, som upplöstes till ingenting med aftonrodnaden av en kraftlös tid, att han inte hade ens den svagaste inverkan på framtiden, ingen del i den svenska poesiens kommande gestalt. Det hade han bevisligen, hur mycket hans publika misär än tycktes vittna om något annat”.

”Fastän diktaren av ”Elegier” skapat ett lyriskt storverk, vilket i eminent mening befann sig i enighet med internationell tid, fortfor han ändå att rubriceras som eftersägare av alla dem som inte hade ögon att spåra någon fjärmare nyhet än den som de skymtade vid nästa gathörn”.

Ur ”Lyrikern Edvard Bäckström”, 1955 av Bertil Malmberg.

Vår epost adress är: info@BertilMalmberg.org